Сєвєродонецький професійний будівельний ліцей
 
logo
 
            Головна
     
Електрозварник ручного зварювання, газозварник
.
ХАРАКТЕР РОБОТИ
  .
 Зварювання — це один із найпоширеніших технологічних процесів з'єднання матеріалів. Використання зварювання у всіх галузях народного господарства дозволяє виготовляти високотехнологічні конструкції.
У професії зварника солідні історичні корені. Кування і зварка металу - стародавнє ремесло. Більше 2,5 тисяч років тому люди вже плавили і сполучали метали. Прообразом зварника  був коваль. Нарешті, трохи більше 100 років тому назад промислова  революція привела до використовування електричної енергії, появі зварювального апарату і зварника як самостійної робочої професії. Зварник - це  робітник по зварюванню металів,  конструкцій та споруд. Суть процесу зварювання в утворенні міцних зв’язків між атомами і молекулами.
Історія електричного зварювання бере свій початок з XIX ст. У 1802 р. російський вчений В. В. Петров відкрив явище електричної дуги і вказав на можливість її використання для розплавлення металів. Але тільки в Але тільки в 1882 р. російський інженер Н. Н. Бенардос відкрив спосіб електродугового зварювання. 
  Широке промислове застосування і розвиток зварювання почалися в 30-ті роки XX ст. З'явились нові види зварювання: електрошлакове, під шаром флюсу, у вуглекислому газі, електронно-променеве, підводне. У 1924-1935 pp. використовувались електроди без покриття або з тонким іонізуючим покриттям. З 1935-1939 pp. почали широко використовувати зварювання на базі електродів з товстим покриттям і стрижнів із легованих сталей. У 1939 р. під керівництвом академіка АН УРСР Євгена Оскаровича Патона (1870-1953) були запроваджені автоматичне та напівавтоматичне зварювання під шаром флюсу. З 1948 р. промислове застосування отримав спосіб дугового зварювання в інертних захисних газах.
   На початку 50-х років XX ст. під керівництвом академіка Бориса Євгеновича Патона в Інституті електрозварювання ім. Є. О. Патона було розроблене електрошлакове зварювання. У 1950-1952 pp. впроваджене зварювання сталей у середовищі вуглекислого газу.
   Вперше в світі, а саме в Україні були розроблені та стали використовуватися електричні контактно - стикозварювальні машини для точкового та багатоточкового електричного зварювання, автоматичні зварювальні апарати, створені Є.О. Патоном.
   Розроблені технології, створені устаткування і матеріали, що дозволяють виконувати зварювання в найрізноманітніших умовах: на землі, під водою, в космічному просторі.
.
УМОВИ РОБОТИ
.
    Зварники працюють у різних мікрокліматичних умовах: у приміщенні, зовні, під землею і навіть у космічному просторі. Їхня праця належить до робіт у важких умовах. Вони використовують захисні засоби, захисні костюми, спеціальне взуття, зварювальні щітки та інші пристосування від можливих травм та опіків. Зварювальники працюють у різних позах, у важкодоступних місцях,  іноді з поганою вентиляцією.
.
ПЕРСПЕКТИВИ.
.
Перспективи розвитку спеціаліста пов’язані із самоудосконаленням, необхідністю розширення знань з різних галузей техніки, технології, що сприяє розвитку інтелектуальної сфери і престижу фахівця, одержанню більш високого рівня кваліфікації, можливим службовим відзнакам,  винагородам, просуванню по службі в означених галузях.
Перспективи пов’язані також з розвитком приватного сектора і взагалі усієї економіки у державі. І перш за все, у будівництві, на спорудженні індивідуальних будівель, у комунальному і сільському господарствах тощо. Матеріальний добробут фахівця безпосередньо залежить від рівня кваліфікації й обсягу виконаних робіт.
   .
СПОРІДНЕНІ ПРОФЕСІЇ
  Електрозварник належать до категорії працівників, що мають навички роботи з металом та іншими матеріалами. спорідненими до електрозварник є: газозварник, плавильники, токарі, слюсарі, котельники, арматурники, слюсарі-сантехніки.
.
/
.

.
Сєвєродонецький професійний будівельний ліцей
.