Сєвєродонецький професійний будівельний ліцей
 
logo
 
            Головна
     
Професія «Оператор комп’ютерного набору».
.
ХАРАКТЕР РОБОТИ
  .
   Здобуття даної професії передбачає оволодіння базовими поняттями з курсу економіки та діловодства, ефективне використання сучасної комп’ютерної техніки та оргтехніки для розв’язування конкретних практичних завдань. Заняття з усіх спеціальних дисціплин проводяться з обов'язковим використанням комп'ютерної техніки.
Професія забезпечує навчання учнів в галузі настільних видавничих систем, зокрема програм комп’ютерної верстки.

Професія XXI століття, яка користується великим попитом на ринку праці. Комп'ютерна техніка на даний час досягла в своєму розвитку настільки високого рівня, що перетворилась в одну з важливих сторін оточуючої людину дійсності. Використання та подальше впровадження таких технологій вимагає достатньої кількості професіоналів.У наш час бурхливого росту інформаційних технологій виникає потреба у великій кількості людей, з умінням працювати на комп’ютерній техніці. Ці вміння і знання значно підвищують культуру праці, її продуктивність у багатьох сферах діяльності людини.
 Оператор комп'ютерного набору повинен уміти не тільки працювати на локальному комп'ютері, а й проводити монтаж та налагодження комп'ютерних мереж.
.
.
  Випускник повинен вміти :

- працювати в текстовому редакторі з введенням тексту та його редагуванням;
 - працювати в графічному редакторі;
 - працювати з електронними таблицями, виконувати обчислення;
 - виконувати операції з базами даних;
 - оперувати з файлами та здійснювати запис на носії інформації;
 - здійснювати передавання (приймання) інформації по мережах відповідно до вимог програмного забезпечення;
 - працювати з мережею Internet, електронною поштою;
 - готувати до роботи устаткування та додаткове обладнання;
 - керувати режимами та використовувати периферійне обладнання, системи передавання (приймання) даних;
 - своєчасно застосовувати коригувальні дії в разі появи недоліків у роботі устаткування;
 - переносити текст на папір за допомогою друкувальних пристроїв;
 - у разі необхідності виконувати обов’язки секретаря керівника (організації, підприємства, установи), вести діловодство;
 - виконувати роботи в текстовому редакторі з введенням 10-пальцевим методом текстів, які містять спеціальну термінологію, формули, інші абетки тощо.
.
.
Сфера професійного використання випускника:
.
- обслуговування комп’ютерних і інтелектуальних пристроїв, систем і мереж обробки інформації та прийняття рішень;
 - комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації;
 - обслуговування комп’ютеризованих, інтегрованих і робототехнічних систем.

Випускник повинен знати:

- правила експлуатації комп’ютерної техніки і систем зв’язку;
 - технологію опрацювання даних, робочі інструкції, програмне забезпечення, що використовується;
 - послідовність виконання операцій у комп’ютерних системах (мережах);
 - стандарти уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації;
 - діловодство;
 - правила орфографії та пунктуації;
 - технічні вимоги до комп’ютерного обладнання, витратних матеріалів для принтера;
 - основи організації праці;
 - основи законодавства про працю;
 - правила захисту інформації;
 - інформаційні технології.
.
  Випускник, може працювати на підприємствах, об'єднаннях, установах різних форм, власності, в банківських установах, у видавництвах, редакціях, в офісах фірм за напрямками:
 - оператор комп'ютерного набору (створення та редагування складних текстових документів, володіння методом "сліпого" десятипальцевого методу набору. Робота з друкуючими пристроями різних типів);
 - офіс-менеджером (ведення діловодства, ефективне використання засобів обчислювальної, друкарської, копіювальної та і
ншої офісної техніки, застосування сучасних технічних засобів і технологічних процесів оброблення документів і інформації, створення анімованих презентацій);
 - верстальник (професійна верстка друкованих видань засобами комп’ютерної верстки, створення макетів видань та стилів, додрукова підготовка);
 - оператор з обробки баз даних (введення, опрацювання, накопичення, систематизація, виведення інформації, основи бухгалтерського обліку);
 - дизайнер комп'ютерної графіки (створення об'єктів ділової та ілюстративної графіки, рекламних проспектів та Інших видів друкованої продукції);
 - використання інформаційних ресурсів мережі Internet (пошук та обмін інформацією, користування електронною поштою і т.д.);

    
.

.
Сєвєродонецький професійний будівельний ліцей
.